แจกฟรี คู่มือการเรียน เขียนเว็บ PHP5

แจกฟรี คู่มือการเรียน เขียนเว็บ PHP5


เป็นหนังสือ ที่เหมาะสำหรับคนที่มีความรู้ทุกระดับ เพราะมีเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้อน ให้หัดเขียนเช่นคำว่า hello เป็นต้นมา และบอกถึงที่มาที่ไปของภาษา PHP ด้วย

เพราะฉะนั้น ท่านมั่นใจได้เลยว่า เมื่ออ่่านจบแล้ว ท่านจะสามารถเขียนเว็บ แก้ไขเว็บ ที่เขียนด้วยภาษา PHP ได้ และเมื่ออ่านแล้ว จะรู้ อ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เอง ทันทีเลย 

เชิญท่านโหลดกันไปอ่านแบบฟรีๆ ครับ


หน้งสือเล่มนี้ มีข้อมูลอยู่ 90 กว่า mb จึงได้หั่นออกเป็น 3 ไฟล์  เพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลด
เพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโหลดมาทั้ง 3 ไฟล์ ก่อน แล้วจึงจะแตกไฟล์ เมื่อแตกไฟล์แล้ว ท่านจะได้ไฟล์เหลืออยู่ 1 เดียวเท่านั้นครับ

ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีๆ ครับ

ไฟล์ที่ 1 ดาวน์โหลดฟรี
ไฟล์ที่ 2 ดาวน์โหลดฟรี
ไฟล์ที่ 3 ดาวน์โหลดฟรี

Comment

Comment:

Tweet