รู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ใน PHP 5 

    หลังจากที่ PHP 5 ออกมาได้พอสมควรแล้ว บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์เด็ดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง จะ Upgrade ไปใช้ PHP 5 ดีไหม บทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
PHP 5 มีการปรับปรุงความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาจาก PHP 4 มากมาย ในหัวข้อนี้ผมจะกล่าวถึงฟีเจอร์สำคัญหลัก ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน PHP 5 ดังนี้

1. ความสามารถทางด้าน OOP (Object-Oriented Programming) ความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP ได้มีมาตั้งแต่ PHP 3 แล้ว และได้ปรับปรุงต่อเนื่องมาจนถึง PHP 4 แต่ความสามารถทางด้าน OOP ใน PHP 4 นั้นยังไม่สมบูรณ์นักและยังขาดฟีเจอร์ที่สำคัญในหลายด้าน เช่น การประกาศ Constructors และ Destructors การกำหนดขอบเขตของตัวแปรและเมธอดเป็น public, protected, private เป็นต้น โดยใน PHP 5 ได้ปรับปรุงความสามารถทางด้าน OOP ให้สมบูรณ์ขึ้น ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขียน PHP โดยใช้หลักการของ OOP ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

2. เพิ่ม MySQLi Extension MySQL นั้นเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการนำมาพัฒนา Web Application ร่วมกับ PHP มานาน โดยใน MySQL เวอร์ชัน 4.1 และเวอร์ชัน 5 ได้เพิ่มเติมฟีเจอร์ที่สำคัญมากมาย เช่น Prepared statement การเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้ SSL การใช้ Multi-query, Transaction เป็นต้น ดังนั้น PHP 5 จึงได้มีการเพิ่ม MySQL Extention ขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า MySQLi ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ MySQL ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

3. ผนวก SQLite ไว้ใน PHP แม้ว่า MySQL จะเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้ร่วมกับ PHP มากที่สุด แต่ใน PHP 5 นั้นได้ผนวกรวมเอา SQLite ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็กเข้าไว้ด้วย โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้เลย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมได้มากทีเดียว 

4. สนับสนุน XML และ SOAP อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใน PHP 5 มีการปรับปรุงความสามารถของ XML เพิ่มเติมโดยจะมีไลบรารี libxml2 ซึ่งเป็นไลบรารีมาตรฐานที่ PHP ใช้ติดต่อกับ XML นอกจากนี้ยังปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนของ DOM(Document Object Model), XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) และ SimpleXML โดยการออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับ XML ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ใน PHP 5 ยังสนับสนุน SOAP ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

5. การตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาด ใน PHP 5 มีการพัฒนาระบบตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดขึ้นมา เรียกว่า exception handling ซึ่งจะคล้ายกับที่มีในภาษา Java และ C++ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดการข้อผิด พลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการรันโปรแกรมได้

6. เพิ่ม Iterator Iterator ใน PHP 5 เป็นการใช้คำสั่ง foreach ในการวนลูปร่วมกับข้อมูลชนิดต่าง ๆ ได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจ็กต์ต่าง ๆ เอกสาร XML โครงสร้างไดเรกทอรี่หรือผลลัพธ์จากการ query ฐานข้อมูล เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ PHP 5 คงทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นและหลายคนอาจจะอยากทดลองใช้กันบ้างแล้ว ซึ่ง นอกจากฟีเจอร์หลัก ๆ ทั้ง 6 ข้อที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้น PHP 5 ยังมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่อีกมากมายที่ยังไม่ได้อธิบายไว้ ณ ที่นี้ เช่น การใช้ส่วนขยายเพิ่มเติม Tidy เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่แสดงออกมานั้นอยู่รูปแบบของ HTML หรือ XHTML ที่ถูกต้อง การจัดการหน่วยความจำที่ดีขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดเดิมใน PHP 4 อีกหลายจุดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาทั้งหมดได้ที่http://th.php.net/manual/en/migration5.php และhttp://www.php.net/ChangeLog-5.php

ทิปจาก http://www.siamdev.com/

Comment

Comment:

Tweet