วิธีการสมัครใช้งาน Google Apps และยืนยันโดเมน
วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Google Apps for Education ในขั้นตอนแรก

1. เข้าไปที่ https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&hl=th#0


2. กรอกรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและทำการ submit
ทั้งนี้ จะมีให้กรอกทั้งหมด 3 ชั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 จะให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร และข้อมูลของสถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่โรงเรียนมีโดเมน .ac.th เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่ "ใช้ชื่อโดเมนที่ฉันซื้อไว้แล้ว" แล้วใส่ชื่อโดเมนของโรงเรียนลงไป

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสร้างบัญชี Google Apps for EDU ให้ทำการสร้างชื่ออีเมลแรกของระบบ (จำอีเมลและพาสเวิรด์ที่กรอกไปด้วย) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เลือกที่ยอมรับและลงชื่อเข้าใช้ได้เลย ระบบจะพาเราไปยังแผงควบคุม ของ Google Apps for EDU

3. ขั้นต่อไปเป็นการยืนยันโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนในเอกสารด้านล่างนี้ได้เลย

วิธีการยืนยันโดเมน GOOGLE APPS FOR EDU ด้วยวิธีอัพโหลด HTML ไฟล์


ความรู้เพิ่มเติม และวิธีการอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการยืนยันโดเมน(ลิ้งค์ข้อมูลอาจมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

MX Record Set Up
Getting Started Google Apps

คู่มือการสมัครใช้งาน Google Apps หน้า 5 - 14

Domain verification options

สร้าง TXT record (ใช้เวลาไม่เกิน 48 ขั่วโมง หลังจากสร้าง record ใน domain's DNS setting)***วิธีแนะนำ
Upload HTML file (ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากอัพโหลดไฟล์ไปยัง web server แล้ว)
เพิ่ม <meta> tag ไปยัง homepage (ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ publish แล้ว)
ยืนยันด้วย Google Analytics tracking code (โดยปกติจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง) Verify additional domains with Google Apps (ถ้ามี)

จัดการ multiple domain with Google Apps
Limitations for multiple domains
หมายเหตุ

        โดเมนที่ผ่านคุณสมบัติในการสมัคร Google Apps Education Edition โดยอัตโนมัติต้องเป็น .edu ถ้าโดเมนของท่านเป็นสถาบันการศึกษา แต่ไม่ได้มีชื่อโดเมนเป็น .edu จะได้รับ Standard Edition ไปโดยอัตโนมัติ ติดต่อเรา เพื่อทำการเปลี่ยนเป็น Education Edition

        ดังนั้นหากสมัคร Google Apps แล้วยังไม่ได้เป็น Education Edition  จะต้องรอการตรวจสอบจาก Google  ก่อนจึงจะเปลี่ยนเป็น Education Edition ได้

การเข้าสู่ระบบ

พิมพ์ http://www.google.com/a/YourDomain ที่ browser เมื่อ YourDomain คือชื่อโดเมนของท่าน เช่น http://www.google.com/a/crmcharity.in.th
ใส่ชื่อและรหัสผ่าน เมื่อผ่านการตรวจสอบโดยระบบแล้วจะพามายังหน้าแรกของระบบ หรือที่จะเรียกกันต่อไปว่า Dashboard
*หากลืมรหัสผ่านให้กดที่ลิ้งค์ Can't access account? ระบบจะพามายังหน้า Forgot your username or password? ในกรณีที่ท่านเป็น Domain Administrator ระบบจะทำการส่ง password ไปยัง email สำรองของท่าน

Comment

Comment:

Tweet